Aktuality

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Aktuality

Príhovor pri príležitosti otvorenia pamätnej izby J. M. Hurbana v Hlbokom

Príhovor pri príležitosti otvorenia pamätnej izby J. M. Hurbana v Hlbokom

Hlboké, 27. septembra 2015

Veľavážení priatelia,

mám česť prehovoriť pri tejto mohyle ako predstaviteľ neziskovej organizácie, ktorá možno už jediná živo rozvíja sen najbližší srdcu Jozefa Miloslava Hurbana. Prečo si Hurban do osobného erbu zvolil sovu? Štúrovci chceli pozdvihnúť našu vlasť, a to najprv z jej mravnej biedy a až v dôsledku toho aj z jej ekonomických ťažkostí. No takmer celkom sa mlčí o spôsobe, akým to chceli dosiahnuť. V prvom článku prvého čísla Slovenských pohľadov Hurban vytýčil projekt tzv. slovanskej vedy.

(Text v PDF)

Ľudský mozog a rytmy v dejinách kultúry

Ľudský mozog a rytmy v dejinách kultúry

Emil Páleš
Pripravené pre TEDx
(príspevok nebol vybratý)
Bratislava, 2015

Duševný život človeka sa od inštinktívneho života zvierat líši najmä tým, že človek je schopný slobodnej tvorby. Kultúra pozostáva z tvorivých činov géniov v oblasti vedy, umenia a náboženstva. Ale pramene tvorivosti sú pre psychológov a antropológov stále veľkou záhadou.

(Celý text v dokumente PDF)

Lamarck sa smeje posledný. Epigenetická revolúcia

Lamarck sa smeje posledný. Epigenetická revolúcia

Emil Páleš
(Almanach Zem&Vek, 2014)

Veda neprechádza priamočiarym pokrokom a hromadením poznatkov, ale aj renesanciami a cyklickými návratmi k dávno zavrhnutým teóriám. Nie je len nezaujatým, racionálnym uvažovaním o faktoch – je plná osobných vášní. Na pozadí vedy zúria náboženské vojny, boje o svetonázorové intuície, o to, v akom duchu treba vykladať fakty a kam má smerovať ďalší výskum. Patrí k nim aj dvestoročný zápas lamarckizmu s darvinizmom. Viacero postáv v tomto spore utrpelo nielen profesionálnu smrť reputácie, ale boli aj uväznení, popravení či dohnaní k samovražde. Je to spor o to, či gény určujú nás, alebo aj my určujeme svoje gény. S novou silou sa táto otázka rozhorela v súčasnosti vďaka novému vednému odvetviu – epigenetike.

(Celý text v dokumente PDF)

Pramene celistvého poznania

Pramene celistvého poznania

Film Lucie Kašovej, 2014.

Pramene celistveho poznania

Angelológia ako syntéza psychológie, histórie a biológie

Angelológia ako syntéza psychológie, histórie a biológie

Emil Páleš
Prvá Integrálna európska konferencia
Budapešť, 8.-11. mája 2014

Starobylá múdrosť nám odkázala poznanie o svete a človeku zhustené do obrazov anjelov a božstiev. Angelológia obsahuje skutočné poznatky o vývinovej psychológii, typológii osobnosti, dejinách kultúry a evolúcii prírody. Démonológia obsahuje poznanie o poruchách osobnosti, psychosomatických príčinách chorôb, patologických spoločenských javoch a vyhynutí druhov v prírode.

(Celý poster v PDF)

Muž, ktorý nás zbavil olova

Muž, ktorý nás zbavil olova

Emil Páleš
(Zem a vek, júl 2014)

Viete, kto bol Clair Cameron Patterson (1922 – 1995)? Pravdepodobne nie. A predsa sa zaslúžil o naše zdravie viac než slávny Louis Pasteur či niekto iný. Spomeňte si naňho, keď na čerpacej stanici uvidíte nápis „bezolovnatý benzín“. Spomeňte si, že za každou dobrou vecou, ktorú máme, sa skrýva osobný príbeh mravnej odvahy a obetavosti. Jednotlivec, ktorý stál sám proti obrovskej hydre a jedinou zbraňou mu bola čistá pravda.

(Celý text v dokumente PDF)
 

Najstarší chrám stavia históriu z hlavy na nohy

Najstarší chrám stavia históriu z hlavy na nohy

Emil Páleš
(Zem a vek, jún 2014)

Pupočný vrch, po turecky Göbeklitepe, skrýval tajomstvo najväčšieho prelomu, aký sa kedy odohral v ľudských dejinách – príbeh o vzniku civilizácie. Stojí v Turecku blízko hranice so Sýriou. Experti z Chicagskej univerzity tam boli už v šesťdesiatych rokoch a videli zo zeme trčať vápencové kvádre. V domnienke, že stoja na byzantskom alebo islamskom cintoríne, usúdili, že sú to náhrobné kamene položené na zemi. Boli to hlavice stĺpov najstaršieho chrámu sveta, siahajúce hlboko pod zem. Až keď tam prišiel Klaus Schmidt z Nemeckého archeologického ústavu, intuícia mu napovedala, že ten vŕšok vôbec nezapadá do okolitej krajiny – bol dielom človeka. Od roku 1996 tam vedie vykopávky.

(Celý text v dokumente PDF)

Česká konferencia - Rôzne cesty do rôznych budúcností

Česká konferencia - Rôzne cesty do rôznych budúcností

Kutná Hora, 6. - 7. 7. 2013

Emil Pales Ceska konference V

Náuka o dejinných cykloch ako futurológia staroveku

Náuka o dejinných cykloch ako futurológia staroveku

15. októbra 2013
Futurologická spoločnosť, Bratislava

Duchovní inteligence inspirují epochy

Duchovní inteligence inspirují epochy

Zdeněk Vojtíšek: Rozhovor s angelologem a sofiologem dr. Emilem Pálešem
(Dingir 3/2013)

RNDr. Emil Páleš, CSc. (*1966) charakterizuje svou práci jako sofiologii, což je úsilí o syntézu tří oblastí poznání (o přírodě, člověku a Bohu), jakož i tří pramenů poznání (zjevení, rozumu a smyslové zkušenosti). Navazuje tím na cíl, který si kdysi vytyčili Jan Amos Komenský, Vladimir Solovjov nebo slovenští Štúrovci. Sedm let redigoval čtvrtletník Sophia, vede Školu angelologie, přednáší odborně i laikům. Třísvazková Angelologie dějin shrnuje 25 let jeho práce – výklad světových dějin skrze archetypy a zákonitosti hlubinné psychologie.

(Celý text v dokumente PDF)

Záhrada

Záhrada

Rádio Devín, 15.07.2013

http://www.rtvs.sk/radio/relacie/detail/zahrada

Moderovaný diskusný program o kultúre z Lisztovej záhrady Univerzitnej knižnice v Bratislave, 9. júla 2013. Diskusia na tému "Odpojení", moderuje Zuzana Tkáčiková z rádia Devín. Hosťami sú Emil Páleš - sofiológ, Róbert Slovák - reklamný tvorca, Daniel Pastirčák - kazateľ.

Má Slovensko nejakú úlohu?

Má Slovensko nejakú úlohu?

Emil Páleš
(
Tvorba 2/2013)

Čo mal na mysli Ľudovít Štúr, keď hovoril o „géniovi Slovanstva“, ktorý sedí a plače nad rozhádanosťou Slovanov, alebo o tom, že „každý národ má pod Božím slnkom svoj čas a lipa kvitne až keď dub už dávno odkvitol“?[1] V hegelovsko-herderovskom poňatí sú dejiny manifestáciou svetového ducha. Jednotlivé národy v nich vystupujú ako logické vývojové momenty ducha, prostredníctvom ktorých dejiny smerujú k svojmu cieľu. Striedavo jedna a potom druhá vetva národov preberá štafetu a stáva sa ohniskom duchovnej tvorby; každá má svoje zvláštne nadanie, ktoré pretaví na kultúru a prispeje tak ďalším poschodím do spoločného chrámu ľudstva. Kedysi tu bola praindická a praperzská epocha; neskôr viedli Sumeri a Egypťania a všetci sa od nich učili; po nich Gréci a Rimania. Latinskú kultúru vystriedala anglosasko-germánska, ktorá dominuje v súčasnosti. Ale aj Germánov majú raz vystriedať Slovania a vybudovať celkom nový, vyšší kultúrny stupeň.

(Celý text v dokumente PDF)
 

Sofiológia ako príklad integrálnej vedy a vzdelávania v tradícii Slovanov

Sofiológia ako príklad integrálnej vedy a vzdelávania v tradícii Slovanov

Emil Páleš
Sympózium „Towards a Higher Education: Exploring New Pathways in Leadership“,

Univerzita Palackého v Olomouci, jeseň 2013

Viaceré osobnosti medzi Slovanmi a na pravoslávnom východe boli vedené víziou Sofie – celistvej múdrosti. Sofiológia je úsilie o integráciu rôznych prameňov poznania: zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti. Chce prekonať rozštiepenosť psychických zložiek osobnosti indivídua, ktorá sa odráža v rozštiepenosti spoločenských procesov a inštitúcií. Také úsilie má význam pre výchovu samostatne sa orientujúceho, mravne zodpovedného človeka a obnovu narušených hodnotových základov spoločnosti.

(Celý text v dokumente PDF)

Rôzne cesty do rôznych budúcností

Rôzne cesty do rôznych budúcností

Emil Páleš
(Česká konferencia, Kutná hora, 7. júla 2013)

Tisíc ľudí sa zišlo na pohrebe Antona Dobeša minulý týždeň. Bol to absolvent mojej Školy angelológie, priateľ, miestny poslanec v Uhrovci a horolezec. Počas expedície na Nanga Parbat ho zabili pakistanskí teroristi z Talibánu. Všetci desiati zabití boli z východu – Slováci, Ukrajinci, Litovci. Dôvod? Ako pomsta a výstraha Spojeným štátom americkým za to, že nad arabskými krajinami lietajú tzv. drones čiže trúdy. Obama rozpútal robotickú vojnu, ktorá začína pripomínať film Terminátor. Diaľkovo riadené bezpilotné lietadlá zabili už okolo 5000 ľudí. Na to si dal najprv v kongrese svojej krajiny schváliť zákon, že môže vysielať popravčie komandá do všetkých ostatných krajín sveta. Samozrejme iba na ľudí, čo sa stavajú proti záujmom Spojených štátov; ale kongres sa nezmieňuje o tom, že by tieto záujmy museli byť spravodlivé. Americké roboty nás všetkých sledujú doma cez obrazovky počítačov; ďalšie roboty nám lietajú nad hlavami a z Ameriky niekto sleduje, kde sa pohybujeme. Ak treba, vypustí raketu Hellfire čiže pekelný oheň. Spáli nejaký dom na popol a ak tam náhodou neboli nepriatelia Ameriky, tak od tej chvíle tam už zaručene sú – zo všetkých príbuzných a z celej dediny sa stanú nepriatelia.

(Celý text v dokumente PDF)

Vnútorná sloboda jednotlivca a utváranie spoločnosti

Vnútorná sloboda jednotlivca a utváranie spoločnosti

25. mája 2013
Hotel Devín, Bratislava

Duše K - Můžeme se poučit z minulosti a předvídat vývoj událostí?

Duše K - Můžeme se poučit z minulosti a předvídat vývoj událostí?

Divadlo Kampa, Praha, 22. marca 2013

See video

V starej múdrosti sú ukryté zrnká pravdy

V starej múdrosti sú ukryté zrnká pravdy

(Turčianske noviny, 26. februára 2013)

Veriť všetkému a neveriť ničomu, je ľahké, ale sú to dva bezcenné extrémy. Pravda je niekde uprostred a treba si ju osobne vybojovať,“ formuluje svoje krédo sofiológ Emil Páleš. Nie je ani skeptik, ani jednoduchý veriaci, skúma starú múdrosť a doluje z nej zlaté zrnká pravdy. Viac o svojej práci povedal v rozhovore.

Sisyfos proti vědě. Etika odborného dialogu a české hnutí skeptiků

Sisyfos proti vědě. Etika odborného dialogu a české hnutí skeptiků

Emil Páleš
(WM Magazín 135/2013)

Je známé, že český klub skeptiků Sisyfos vystupuje proti pseudovědám. Mnohem méně známé je však to, že vystupuje i proti korektnímu vědeckému výzkumu, pokud by tento mohl (byť i nepřímo) vrhat nějaké kladné světlo na ideje zařazené na černou listinu okultních nauk. Členové klubu se snaží takovému výzkumu předem zabránit anebo jej zdiskreditovat. Jako prostředek k tomuto cíli však nevolí oponenturu na odborném fóru, jak by se na akademickou obec slušelo. Nýbrž kuloární intriky, šíření falešných informací mezi akademickými funkcionáři i laiky, zesměšňující útoky ad hominem, zastrašující dopisy těm, kdo na takovém výzkumu spolupracují, a páky institucionálního násilí, jež odepírají finanční dotace, vyznamenání, pracovní místa a možnost publikovat. Nepřispívají k objasnění pravdy žádnými kontrolními studiemi a protiargumenty, ale jejich činnost je ryze destruktivní, ničící práci jiných. Přitom opouštějí všechny zásady vědeckého uvažování i obecně lidské morálky. Principy vědy a racionality jsou zdůrazňovány, pokud se jim hodí – a rychle opouštěny, když mluví ve prospěch protistrany.

(Celý text v dokumente PDF)