Ariadnina niť - najnovšia

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Ariadnina niť - najnovšia

Slobodný Vysielač, 14.05.2019

http://www.slobodnyvysielac.sk/ariadnina-nit

81. diel. Čo je pokrok? Novoelejská psychológia ekonomiky 5. Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Boris Koróni.

YouTube

Zobraziť v aktualitách: 
Zobraziť v aktualitách