Kde hľadať nové pramene etických hodnôt v postmodernom veku relativizmu

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Kde hľadať nové pramene etických hodnôt v postmodernom veku relativizmu

24. apríla 2012
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Zobraziť v aktualitách: 
Nie