Pratvary v prírode, architektúre a ľudskej psychike.

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Pratvary v prírode, architektúre a ľudskej psychike.
ZÁKONITÉ PREMENY UMELECKÉHO TVAROSLOVIA V DEJINÁCH.

19. júna 2010
Kongres stavebnej biológie a holistickej architektúry Genius loci a tempori, Bratislava