Spoločnosť v zrkadle dejín umenia.

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Spoločnosť v zrkadle dejín umenia.
VZŤAHY UMENIA K VEDE, NÁBOŽENSTVU A POLITIKE.

4. novembra 2010
Galéria umenia, Nové zámky