Audiozáznamy prednášok

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Audiozáznamy prednášok

Náuka o dejinných cykloch ako futurológia staroveku

Náuka o dejinných cykloch ako futurológia staroveku

15. októbra 2013
Futurologická spoločnosť, Bratislava

Vnútorná sloboda jednotlivca a utváranie spoločnosti

Vnútorná sloboda jednotlivca a utváranie spoločnosti

25. mája 2013
Hotel Devín, Bratislava

Čo zo starej múdrosti potvrdila súčasná veda

Čo zo starej múdrosti potvrdila súčasná veda

7. decembra 2012
Galerie Cesty ke světlu, Praha

Duševné zdravie a zmysel života. Franklova logoterapia

Duševné zdravie a zmysel života. Franklova logoterapia

6. mája2012
Vitalita fest, Bratislava

Kde hľadať nové pramene etických hodnôt v postmodernom veku relativizmu

Kde hľadať nové pramene etických hodnôt v postmodernom veku relativizmu

24. apríla 2012
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Biochémia siedmich planetárnych kovov. Pohľad alchýmie a pohľad moderný

Biochémia siedmich planetárnych kovov. Pohľad alchýmie a pohľad moderný

7. decembra 2011
Západočeská univerzita, Plzeň
 

Kto je archanjel Uriel? Rekonštrukcia zlomkov starej múdrosti

Kto je archanjel Uriel? Rekonštrukcia zlomkov starej múdrosti

26. marca 2011
Festival ezoteriky a zdravého životného štýlu Orbis Harmoniae, Pezinok

Spoločnosť v zrkadle dejín umenia.

Spoločnosť v zrkadle dejín umenia.
VZŤAHY UMENIA K VEDE, NÁBOŽENSTVU A POLITIKE.

4. novembra 2010
Galéria umenia, Nové zámky

Psychologické príčiny v dejinách

Psychologické príčiny v dejinách

23. septembra 2010
Historický ústav SAV, Bratislava

Pratvary v prírode, architektúre a ľudskej psychike.

Pratvary v prírode, architektúre a ľudskej psychike.
ZÁKONITÉ PREMENY UMELECKÉHO TVAROSLOVIA V DEJINÁCH.

19. júna 2010
Kongres stavebnej biológie a holistickej architektúry Genius loci a tempori, Bratislava
 

Prečo záleží na kráse. Krása ako zvestovateľka zmyslu života

Prečo záleží na kráse. Krása ako zvestovateľka zmyslu života

23. mája 2010
Festival ezoteriky a zdravého životného štýlu Orbis Harmoniae, Pezinok
 

Anjelské chóry a hudba sfér.

Anjelské chóry a hudba sfér.
AKO SA TVORIVÉ SILY DUŠE VYJADRUJÚ V HUDOBNEJ REČI.

17. mája 2010
Súkromná základná škola waldorfská,  Bratislava

Jak zkloubit hierarchický rozměr společnosti s rovností

Jak zkloubit hierarchický rozměr společnosti s rovností
a proč je to potřebné. Pohled do dějin a vize budoucnosti.

24. apríla 2010
Česká konference II., Poděbrady    Stiahnuť video

Poslanie umenia

Poslanie umenia

28. novembra 2009
Eurytmicko-umelecká škola Anna-Sophia, Bratislava

Komenského Pansofia dnes - hledání sjednocující vize

Komenského Pansofia dnes - hledání sjednocující vize

21. marca 2009
Česká konference, Poděbrady

Ekpyrósis - periodický svetový požiar v dejinách ľudstva a v dejinách prírody

Ekpyrósis - periodický svetový požiar v dejinách ľudstva a v dejinách prírody

17. mája 2005
Právnická fakulta UPJŠ, Košice

Znovuobjavenie anjelov – slovanská odpoveď západnej vede

Znovuobjavenie anjelov – slovanská odpoveď západnej vede

16. mája 2005
Právnická fakulta UPJŠ, Košice