Anjeli Emila Páleša aj v Trenčíne

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Anjeli Emila Páleša aj v Trenčíne

(Trenčianske noviny, 27.6.2005)

Trenčín - Názor, že anjeli by sa dali skúmať aj vedecky, nie je veľmi rozšírený. Emil Páleš sa to snaží zmeniť. V rámci svojho prednáškového turné prijal pozvanie Klaudii Medalovej z Centra environmentálnych aktivít a zavítal aj do Trenčína. Do malej zasadačky krajského úradu si prišlo v stredu večer Emila Páleša vypočuť viac ako sto ľudí. „Prišli ľudia, ktorí sa zaujímajú o duchovné poznanie. Nemá to nič spoločné so žiadnou konkrétnou cirkvou alebo náboženstvom, ale s hľadaním,“ povedala Klaudia Medalová.

Kniha Emila Páleša Angelológia dejín sa nedávno dočkala aj svojho rozšíreného českého vydania. Je to ojedinelá štúdia o opakujúcich sa rytmoch a o nezávisle od seba vznikajúcich objavov a kultúrnych trendov v ľudskej histórii. Skúma viac ako sto takýchto javov, ktoré nemožno vysvetliť vzájomným stykom medzi kultúrami, ale nemožno ich pokladať ani za náhodu. Podľa autora sú tieto skryté zákonitosti striedania kultúrnych, umeleckých a politických ideálov podmienené „striedaním bohov“. Údajne je možné s prekvapivou presnosťou odhaliť pravidelnosti v striedaní duchovných smerov, ktoré sa prejavovali v náboženstve, umení, filozofii, ale aj v sociálnych a politických formách. „V staroveku a stredoveku všetci túto vedu uznávali. Potom sa presadil materializmus, anjeli boli popretí a angelológia sa prestala pokladať za vedu,“ povedal E. Páleš. Podľa vlastných slov robí Emil Páleš to, čo pokladá za dôležité - snaží sa túto vedu vzkriesiť a dokázať, že aj čisto idealistická veda je preveriteľná vedecky a materialisticky.

Emil Páleš je na Slovensku popredným predstaviteľom sofiológie – vedy, ktorá sa pokúša o skĺbenie viacerých zdanlivo nezlúčiteľných vied, akými sú teológia a antropológia. Jeho cieľom je založenie fakulty sofiológie.

Mária Sovová

Zobraziť v aktualitách: 
Nie