Rozhovory pre tlač

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Rozhovory pre tlač

Sú dejiny v rukách anjelov?

Sú dejiny v rukách anjelov?

(Pravda, 4. október 2003)

Existujú anjeli? Ovplyvňujú dejiny? Opakuje sa história v cykloch? Bude sa svet v budúcnosti inšpirovať od Slovanov? Náboženstvá tomu verili po tisícročia, no veda to zavrhla. Emil Páleš preklenul stáročnú trhlinu medzi náboženstvom a vedou mostom. Povýšil stredovekú náuku o anjeloch na vedeckú disciplínu. O svojich prevratných zisteniach prednáša doma i v zahraničí.

Vyštudovali ste kybernetiku, teraz sa venujete histórii, biológii, filozofii a teológii. Cítite sa byť vedcom alebo filozofom?

Dlho som na to nevedel odpovedať, keď sa ma v televízii pýtali, aký odbor majú uviesť pod moje meno. Keby som totiž povedal historik, paleontológ, filozof alebo teológ, nebola by to pravda v bežnom zmysle slova a aj kolegovia z príslušných odborov by sa ohradili. Som sofiológ. Sofiológia je úsilie o celistvú múdrosť, spája sa v nej všetko ľudské poznanie, náboženské aj vedecké. Ruský filozof Vladimir Solovjov, ktorý sa považuje za zakladateľa sofiológie, ju definoval ako organickú syntézu kozmológie, antropológie a teológie. A v takom duchu pracujem aj ja.

Na slovíčko s anjelmi

Na slovíčko s anjelmi

(Život Turca, 18. decembra 2001)

Pán doktor, Americký biografický inštitút, ktorý mapuje špičkové osobnosti vo svete, Vás nedávno ocenil ako svetovú vedúcu osobnosť v sofiológii. Môžete nám prezradiť, čo tento termín znamená?

Sofiológia sa definuje ako úsilie o organickú syntézu kozmológie, antropológie a teológie. Je to niečo viac ako filozofia, náboženstvo a empirické vedy dohromady, pretože ich všetky obsahuje v organickej jednote. Meno dal sofiológii ruský filozof Solovjov, ktorý mal – podobne ako sv. Cyril - víziu Nebeskej múdrosti, Sofie. Zakladá sa na dôvere, že pravé náboženské zjavenie a pravá veda povedú k jednej spoločnej pravde. V tomto smere sa, pravda, dosiahlo zatiaľ len veľmi málo. Ale môj výsledok je z celosvetového hľadiska prelomový.

Rozhovor so sofiológom Emilom Pálešom - S krásnou vierou v človeka

Rozhovor so sofiológom Emilom Pálešom - S krásnou vierou v človeka

(Knižná revue, 12. december 2001)

Vaša knižka Angelológia dejín sa svojím obsahom, významom ani atmosférou nedá s ničím dostupným porovnať. Mnohí ju dokonca  pokladajú za váš debut. Ako  vnímate, že ste mimoriadne atypický a vlastne aj úspešný debutant?

- V skutočnosti je to už moja druhá kniha. V rokoch 1993 a 1994 som prednášal o úlohe Európy vo svetovom organizme a z týchto prednášok vznikla roku 1995 knižka Duchovná úloha Strednej Európy alebo Ako súvisia rozprávky s politikou. Týkala sa duchovného zemepisu. Poukázal som v nej na fakt, že medzi zemskými pologuľami jestvuje rovnaká funkčná diferenciácia ako medzi hemisférami ľudského mozgu: ľavá (západná) je racionálna, analytická, asertívna, mužská – a pravá  (východná) je intuitívna, syntetická, receptívna, ženská. Západ dosiahol obdivuhodné úspechy vo vede, zatiaľčo z Východu prišli veľké náboženstvá (,,ex oriente lux"). Táto analógia nie je náhodná. Ide o to, že duševné založenie orientálca skutočne viac zodpovedá duševnému založeniu ženy alebo stavu vedomia v noci (vo sne) – a duševné založenie západniara je podobné ako u muža alebo u človeka v bdelom stave. Zem je živý organizmus (Gaia) a má orgány analogické človeku. Európa predstavuje zemské srdce – stred medzi hlavou (Západom) a údmi (Východom). Európa pulzuje ako srdce: striedavo prijíma kultúrne vplyvy z Východu a zo Západu a spája ich.

Emil Páleš tvrdí, že existencia anjelov sa dá vedecky dokázať

Emil Páleš tvrdí, že existencia anjelov sa dá vedecky dokázať

(Nitrianske noviny, 19.novembra 2001)

1. Nedávno ste mali prednášku v Nitre. Nebola som na nej, mohli by ste mi povedať, ako na vašu knihu „Angelológia dejín“ reagovali ľudia, samozrejme mám na mysli aj reakcie ľudí z iných miest?

Od mája, kedy kniha vyšla, som bol vo viac ako tridsiatich slovenských mestách a do Vianoc budem o Angelológii prednášať ešte na Morave, v Čechách a v Nemecku. Stretávam sa s reakciami všetkých druhov, medzi nimi však naprosto prevláda pozitívne prijatie a uznanie. Skeptici zrejme onemeli prekvapením, že štúdie nezávislých zahraničných odborníkov moju hypotézu predbežne potvrdili - azda preto ich teraz nepočuť. Obdivuhodný je sám fakt, že na mojej prednáške sedia ateisti spolu s veriacimi, kresťanskí kňazi spolu s jogínmi a budhistami, prírodovedci, humanitní vedci aj laici, mládež aj dôchodci, príslušníci všetkých politických strán – a dokážu sa na niečom zhodnúť – videli ste to už niekde?

Jestvujú duchovia času?

Jestvujú duchovia času?

(Historická revue, november 2001)

Vaša kniha „Angelológia dejín. Paralelné a periodické javy v dejinách“ vyšla pred troma mesiacmi. Napriek vysokej cene sa štvrtina nákladu rozobrala ešte skôr ako sa dostala na pulty kníhkupectiev. V čom sa skrýva jej kúzlo?

Podarilo sa mi urobiť prielom v istom smere, na ktorý ľudia podvedome už dlho čakali. Veľké množstvo poznatkov, ktoré zdanlivo nesúviseli, zapadlo do seba ako kľúč do zámky a začalo dávať zmysel. V prípade, že odborná obec akceptuje dôkazy, ktoré som predložil, zaradí sa moja práca medzi vôbec najväčšie objavy, ktoré prispejú k paradigmatickému prelomu v našom svetonázore.

Inšpirovali kultúrne epochy duchovia času?

Inšpirovali kultúrne epochy duchovia času?

(Košický večer, 22. júna 2001)

1.Angelológia dejín s podtitulom Paralelné a periodické javy v dejinách je nepochybne krásna kniha a zaujímavé čítanie. Súčasne ponúkate i novú teóriu chápania vývoja ľudstva? Čo Vás k jej vytvoreniu inšpirovalo, podnietilo? Ovplyvní Vaša teória doterajšie názory?

Môj výklad dejín je síce väčšine ľudí neznámy, ale nie nový. Je to v skutočnosti to najstaršie chápanie dejín, aké poznáme. Od úsvitu dejín v starom Sumeri až do konca stredoveku bolo ľudstvo presvedčené, že do behu ľudských dejín zasahujú duchovné inteligencie - bohovia alebo anjeli. Inšpirujú napríklad veľké osobnosti a tak rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú dejiny.

Ja som vlastne len ukázal, že tieto staré náuky boli pravdivé. Len naša materialistická doba im už nedokázala porozumieť. Takže iba v kontexte našej doby je to niečo prekvapujúce.

Chcel by som však podotknúť, že z mojej strany nejde iba o číru teóriu, ale o objav, ktorý sa už predbežne potvrdil. To je veľký rozdiel. Lebo filozofií dejín je veľa, ale máloktorá môže o sebe povedať, že sa potvrdila empiricky.

RNDr. Emil Páleš, CSc.: Môj najväčší objav - Angelológia

RNDr. Emil Páleš, CSc.: Môj najväčší objav - Angelológia

(Týždenník Nové Pohronie, 18.-24. júna 2001)

Ľudia, ktorí sa venujú exaktným vedám, zriedka berú do úvahy teológiu. Platilo to u nás najmä pred rokom 1989, keď sa oficiálne uznávala len materialistická filozofia. Vy ste vzdelaním kybernetik. Ako ste dospeli k tomu, aby ste spojili dve zdanlivo nezlučiteľné záležitosti?

Vo svete jestvuje rastúci trend spájať najmodernejšie výsledky vedy s najstaršími duchovnými tradíciami ľudstva a hľadať medzi nimi súvislosti. Ja som študoval matematiku, ale môj najväčší objav spočíva v znovuobjavení angelológie, čiže stredovekej náuky o anjeloch. To na prvý pohľad nepatrí do vedy, lenže mne sa podarilo angelológiu potvriť práve exaktnými metódami matematickej štatistiky.

Skúmal som početnosť výskytu géniov v dejinách (veľkých hudobných skladateľov, maliarov, básnikov, filozofov a podobne) a zistil som, že neprichádzajú náhodne, ale periodicky v určitých vlnách a rytmoch. To je už samo osebe prevratné zistenie; no ja som navyše ukázal, že tieto rytmy boli dokonca známe už v stredoveku. Jeden stredoveký opát, Johannes Trithemius, ich poznal, a vysvetľoval ich tým, že jestvuje sedem archanjelov, ktorí sa cyklicky striedajú ako duchovia času a inšpirujú veľké osobnosti. Archanjel Michael napríklad inšpiruje vo svojich obdobiach veľkých filozofov, Anael básnikov atď. Je fakt, že tieto rytmy jestvujú a musia mať nejakú príčinu. Tá sa však vymyká pochopeniu tzv. normálnej vedy.

Interview RNDr. Emila Páleša, CSc.

Interview RNDr. Emila Páleša, CSc.

(pre Zemplínsky denník)

1. Počujete to ticho? Kniha vyvolávala polemiku predtým než vyšla, teraz sa rozhostilo ticho. Aspoň v našich končinách, v agentúrnom spravodajstve, v médiách. Ako to vnímate?

Až také ticho zase nevládne, pretože v júni sa uskutočnil asi tucet televíznych a rozhlasových vysielaní ako aj rozhovorov do novín o Angelológii dejín. A na mojej prednáškovej šnúre po Slovensku bolo aspoň tisíc poslucháčov. Kniha urobila hneď prvý mesiac po svojom vytlačení azda taký obrat, ako žiadna iná, a stovky ľudí o nej horlivo diskutujú v súkromí. Ale v porovnaní s tým, čo jej obsah ešte vyvolá v budúcnosti, je to asi naozaj len ticho pred búrkou. Povrchné senzácie a klebety sa šíria rýchlo a rýchlo sa na ne aj zabudne. Veľké myšlienky pôsobia v hĺbkach ľudského vedomia pomaly a až po rokoch a desaťročiach naberú mohutný vplyv na celú spoločnosť.

Môj objav by sa takmer dal, ako mnohé iné, odkázať do ríše viery alebo fantastiky, keby... Keby sa na veľké prekvapenie skeptikov nebol potvrdil dôkladnými nezávislými štúdiami niektorých renomovaných zahraničných antropológov a sociológov. V tejto chvíli sa zdá, že je vedecky nenapadnuteľný a oponenti nemajú čo povedať.

Návrat angelológie medzi vedy

Návrat angelológie medzi vedy

(Kultúrny život 8/2000)

Rozhovor s Emilom Pálešom, šéfredaktorom štvrťročníka Sophia a predsedom rovnomennej nadácie, k pripravovanej knihe na tému zbližovania špičkovej vedy s najstaršími duchovnými tradíciami ľudstva

Existujú anjeli?

Existujú anjeli?

(Kankán 12/2000)

Blíži sa čas vianoc, vtedy je vraj v našej blízkosti najviac anjelov, prečo práve vtedy?

V čase zimného slnovratu je nám duchovný svet skutočne bližšie, človek je od neho vo svojom vnútri oddelený takpovediac len tenkým závojom. Vnímaví ľudia pociťujú atmosféru lásky a posvätnosti, ktorú nazývame svätými nocami. To nie je len vec kultúrnej tradície; ide o to, že spolu s premenami viditeľnej, vonkajšej prírody sa aj v neviditeľnej prírode odohrávajú ozajstné zmeny, ktoré ľudia podvedome vnímajú ako zmeny duševných nálad.
Kedysi sa hovorilo, že každé ročné obdobie má svojho archanjela. Napríklad archanjelom jesene bol Michael, ktorý vlieva ľudskej duši odvahu a jasnosť myšlienok. Preto sa vlastne vtedy začína školský rok. Na týchto premenách duševných nálad počas ročného kolobehu, ktoré sú všetkým ľuďom viac-menej spoločné, sú založené náboženské sviatky.

Existujú teda anjeli? 

Existujú, len si ich netreba predstavovať naivne, detinsky, ako bacuľaté detičky s krídelkami.