Polemiky

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Polemiky

Denník N, Otakar Horák

Denník N, Otakar Horák

Redakcia Denníka N - žiadosť o nápravu dezinfomácie
(marec 2019)

Vážený pán Horák, vážená redakcia,

Denník N, Peter Morvay

Denník N, Peter Morvay

Redakcia Denníka N - žiadosť o nápravu dezinfomácie
(máj-september 2016)

(Celý text v dokumente PDF)

Milan Horák, Obec křesťanů

Milan Horák, Obec křesťanů

Polemika k Angelologii dějin
(říjen 2012 - srpen 2015)

(Text v dokumente PDF)

Otvorený list Michalovi Havranovi

Otvorený list Michalovi Havranovi

Rozhlas a televízia Slovenska (november 2014)

(Text v dokumente PDF)

Mgr. Tomáš Došek

Mgr. Tomáš Došek

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
(listopad 2013)

(Text v dokumente PDF)

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
K metodologii Angelologie dějin
(září 2008 – únor 2013)

(Celý text v dokumente PDF)

Pôsobia v našich štátnych inštitúciách sekty?

Pôsobia v našich štátnych inštitúciách sekty?

K besede o škole v Pustých Úľanoch
(20. júna 2012)

(Text v dokumente PDF)

Štefan Hríb

Štefan Hríb

Redakcia Týždeň
Žiadosť o nápravu dezinformácií o Rudolfovi Steinerovi, pôvodcovi waldorfského školstva
(12. mája 2012)

(Text v dokumente PDF)

Stanovisko k žiadosti o založenie prvého waldorfského gymnázia

Stanovisko k žiadosti o založenie prvého waldorfského gymnázia

List ministrovi školstva Doc. PhDr. Dušanovi Čaplovičovi, DrSc.
(10. mája 2012)

(Text v dokumente PDF)

Má štát povoliť waldorfské gymnázium?

Má štát povoliť waldorfské gymnázium?

Štátny pedagogický ústav
Odborný protinázor k zamietavému stanovisku Mgr. Martina Kríža
(9. mája 2012)

(Text v dokumente PDF)

Skeptici v GEO: Mesiac vraj vôbec nevplýva na biosféru!

Skeptici v GEO: Mesiac vraj vôbec nevplýva na biosféru!

Redakcia časopisu GEO
PhDr. Juraj Turis
(20. novembra 2011)

(Celý text v dokumente PDF)

RNDr. Peter Vajda, CSc. - Vznikla Zem pred 6000 rokmi?

RNDr. Peter Vajda, CSc. - Vznikla Zem pred 6000 rokmi?
Geofyzikálny ústav SAV
Korešpondencia
(júl - august 2011)

(Celý text v dokumente PDF)

Doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc. - Podvádzajú kreacionisti vedome?

Doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc. - Podvádzajú kreacionisti vedome?
Časopis a občianske združenie Solas
Otvorený list
31. júla 2011
 
 

ThLic. Vladimír Šiler, Dr.

ThLic. Vladimír Šiler, Dr.

Katedra filozofie, Ostravská univerzita
Korespondence
(listopad 2010 – leden 2011)

(Celý text v dokumente PDF)

Doc. ThDr. Tomáš Novotný

Doc. ThDr. Tomáš Novotný

Katedra filozofie, Ostravská univerzita
Korespondence
(listopad 2010 – leden 2011)

(Celý text v dokumente PDF)

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD.

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Korešpondencia
(august 2008 – október 2010)

(Celý text v dokumente PDF)

Mgr. Juraj Valúšek

Mgr. Juraj Valúšek

Farský úrad, Šaľa
Pohľad kňaza na Angelológiu dejín
(október 2008 - november 2009)

(Celý text v dokumente PDF)

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Český klub skeptiků Sisyfos
K udělení bludného balvanu
(březen – květen 2009)

(Celý text v dokumente PDF)

Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Český klub skeptiků Sisyfos
Andělé z pohledu statistika
(květen 2009)

(Celý text v dokumente PDF)

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.

Český klub skeptiků Sisyfos
Heslo o Angelologii v slovníku pavěd
(září 2008 – květen 2009)

(Celý text v dokumente PDF)