Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD.

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Korešpondencia
(august 2008 – október 2010)

(Celý text v dokumente PDF)

PrílohaVeľkosť
Lalikova_Hohos_komplet.pdf318.25 KB
Zobraziť v aktualitách: 
Nie