Polemiky

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Polemiky

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Rádio Lumen
K listom poslucháčov
(október 2008)

(Celý text v dokumente PDF)

Benedikt XVI.

Benedikt XVI.

List pápežovi Benediktovi XVI. a odpoveď z Vatikánu
(júl 2008)

(Celý text v dokumente PDF)

Konferencia biskupov Slovenska

Konferencia biskupov Slovenska

Otvorený list Konferencii biskupov a dekanovi Rímsko-katolíckej cyrilometodejskej bohosloveckej fakulty UK
(december 2007 - január2008)

(Celý text v dokumente PDF)

Doc. ThDr. Ivan Štampach

Doc. ThDr. Ivan Štampach

Katedra religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice
Recenzia na Angelológiu dejín a odpoveď na ňu
(november 2007)

(Celý text v dokumente PDF)