Polemiky

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Polemiky

Konferencia biskupov Slovenska

Konferencia biskupov Slovenska

Otvorený list Konferencii biskupov a dekanovi Rímsko-katolíckej cyrilometodejskej bohosloveckej fakulty UK
(december 2007 - január2008)

(Celý text v dokumente PDF)

Doc. ThDr. Ivan Štampach

Doc. ThDr. Ivan Štampach

Katedra religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice
Recenzia na Angelológiu dejín a odpoveď na ňu
(november 2007)

(Celý text v dokumente PDF)