akademik Doc. Ján Dekan, DrSc.

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
akademik Doc. Ján Dekan, DrSc.

ex-riaditeľ Umenovedného ústavu SAV a bývalý člen predsedníctva Československej akadémie vied
Z posudku na Angelológiu dejín, 20. januára 2000

"Skúmanie periodicky sa opakujúcich javov a synchrónnych javov v dejinách je autorov prvoradý a dôležitý objav, zasluhujúci si naše uznanie i potvrdenie!"

Zobraziť v aktualitách: 
Nie