Prof. Franz Halberg

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Prof. Franz Halberg

riaditeľ Centra chronobiológie na univerzite v Minnesote
 

Potvrdzujeme zistenia Páleša a Mikuleckého pomocou lineárnej a nelineárnej rytmometrie pre výskyt veľkých lekárov, dejepiscov a básnikov v dejinách... Chronobiológia sa musí sústrediť aj na skúmanie takýchto približne 500 až 600-ročných rytmov vo vývoji ľudskej kultúry, o akých podali správu Páleš a Mikulecký... Je to sľubný príspevok k transdisciplinárnej vede.

Z článku v časopise Biomedicine & Pharmacotherapy, 58 (2004), s.150-187.

 

„Uvedené čísla potvrdzujú bádanie Prof. Miroslava Mikuleckého a Dr. Emila Páleša, ktorí ako prví zdokumentovali cirkasemimileniálne cykly vo výskyte vynikajúcich osobností v kultúrach na rôznych kontinentoch, zdanlivo bez vzájomného prepojenia.“

Halberg F., Kenner T. (ed.): Zborník sympózia Nonivasive methods in cardiology. Masarykova Univerzita, Brno, 2009, s. 66.

 

Zobraziť v aktualitách: 
Nie