Termíny a prihlášky

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Termíny a prihlášky

                                    

  Stupeň     Termín     Miesto konania     Prihláška  
Gabriel 1.-4. marca 2018 Zámok v Topoľčiankach
Orifiel 5.-8. apríla 2018 Kaštieľ v Mojmírovciach
Rafael 19.-22. apríla 2018 Zámok v Topoľčiankach
Michael 17.-20. mája 2018 Kaštieľ v Mojmírovciach
       
Absolventi 27.-30. septembra 2018    
Samael 11.-14. októbra 2018    
Anael 25.-28. októbra 2018    

Nové termíny seminárov zverejňujeme na tejto stránke polročne najneskôr 1. júna a 1. decembra.

 

Organizačná štruktúra školy

Škola pozostáva zo siedmich trojdňových seminárov venovaných siedmim archanjelom. Semináre na seba obsahovo nadväzujú a je potrebné absolvovať ich v poradí: Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel. Kto už absolvoval seminár o Gabrielovi, môže sa pri najbližšom možnom termíne prihlásiť na Rafaela, potom na Anaela, Michaela... Semináre možno absolvovať aj s dlhšími prestávkami alebo školu nedokončiť. Treba však zachovať poradie. Z vážneho dôvodu možno nanajvýš raz porušiť poradie seminárov s tým, že chýbajúci seminár si doplníte pri najbližšej príležitosti.

Školu sme otvorili v septembri 2004 a máme 300 absolventov. Prvý seminár o Gabrielovi otvárame raz ročne, resp. keď sa nazbiera dosť uchádzačov. Každý ďalší seminár sa potom uskutoční s polročným až ročným časovým odstupom. Absolvovať všetkých sedem sa tak dá počas troch až siedmich rokov.

 

Miesto konania školy

V súčasnosti sa školy konajú na zámkoch v Topoľčiankach a v Mojmírovciach. Po minulé roky sa konali aj na zámkoch v Budmericiach, Kočovciach, Malých Vozokanoch a Dolnej Krupej. Možností nie je veľa, pretože väčšina takých kaštieľov má komerčné ceny nedostupné pre väčšinu Slovákov. A nie všade majú priestor pre väčší počet ubytovaných a stravníkov.

Ak poznáte vhodné miesto, kde by sa škola mohla konať, dajte nám tip. Možno ho využijeme pri plánovaní ďalších škôl v budúcnosti.

Zobraziť v aktualitách: 
Zobraziť v aktualitách