Termíny a prihlášky

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Termíny a prihlášky

                                    

  Stupeň     Termín     Miesto konania     Prihláška  
Samael 16.-19. marca 2017 Kaštieľ v Mojmírovciach
Postgraduál 6.-9. apríla 2017 Kaštieľ v Mojmírovciach
Rafael 20.-23. apríla 2017 Zámok v Topoľčiankach
Zachariel 28. sept. - 1. okt. 2017 Zámok v Topoľčiankach
Gabriel 16.-19. novembra 2017 Zámok v Topoľčiankach

Nové termíny seminárov zverejňujeme na tejto stránke polročne najneskôr 1. júna a 1. decembra.

 

Organizačná štruktúra školy

Škola pozostáva zo siedmich trojdňových seminárov venovaných siedmim archanjelom. Semináre na seba obsahovo nadväzujú a je potrebné absolvovať ich v poradí: Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel. Kto už absolvoval seminár o Gabrielovi, môže sa pri najbližšom možnom termíne prihlásiť na Rafaela, potom na Anaela, Michaela... Semináre možno absolvovať aj s dlhšími prestávkami alebo školu nedokončiť. Nie je však možné niektorý seminár preskočiť alebo zmeniť ich poradie.

Od jej otvorenia v septembri 2004 začalo so Školou angelológie 700 účastníkov a 200 z nich už absolvovalo kompletný cyklus siedmich seminárov. Úvodný seminár o Gabrielovi otvoríme vždy vtedy, keď sa preň nazbiera dosť uchádzačov. Čerství záujemci o školu tak budú mať možnosť aspoň raz ročne začať s prvým seminárom. Každý ďalší seminár sa potom uskutoční s polročným až ročným časovým odstupom. Absolvovať všetkých sedem sa teda dá počas troch až siedmich rokov.

 

Miesto konania školy

V súčasnosti sa školy konajú v kaštieľoch v Mojmírovciach a v Topoľčiankach. Po minulé roky sa konali aj na zámkoch v Budmericiach, Kočovciach, Malých Vozokanoch a Dolnej Krupej. Možností nie je veľa, pretože väčšina podobných kaštieľov má komerčné ceny nedostupné pre našich účastníkov. A nie všade majú priestor pre väčší počet ubytovaných a stravníkov.

Ak poznáte vhodné miesto, kde by sa škola mohla konať, dajte nám tip. Možno ho využijeme pri plánovaní ďalších škôl v budúcnosti.

Zobraziť v aktualitách: 
Zobraziť v aktualitách