Aktuality

  • Русский
  • Deutsch
  • English
  • Slovenčina
Aktuality

Ariadnina niť - najnovšia

Ariadnina niť - najnovšia

Slobodný Vysielač, 14.05.2019

http://www.slobodnyvysielac.sk/ariadnina-nit

81. diel. Čo je pokrok? Novoelejská psychológia ekonomiky 5. Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Boris Koróni.

YouTube

Portrét matematika a sofiológa Emila Páleša

Portrét matematika a sofiológa Emila Páleša

TA3, 2.3.2019

Podporte nás 2% z dane

Podporte nás 2% z dane

Vážení partneri – sponzori,

vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve našej neziskovej organizácii sa každoročne zozbiera  čiastka, vďaka ktorej dokážeme realizovať náročné projekty s kvalitou, akú si zaslúžia. Vaše dary z posledných rokov nám pomohli vydať druhý zväzok Angelológie dejín. Pokračujeme v práci na treťom zväzku Angelológie. V roku 2017 v ruštine vyšla malá kniha Sedem archanjelov a začal sa jej španielsky preklad.

Angelologie dějin – očima absolventky školy Sophia

Angelologie dějin – očima absolventky školy Sophia

Hana Beznosková
(Jóga dnes, listopad-prosinec/2018)

Angelologie dějin - kniha bratislavského matematika, filozofa a sofiologa RNDr. Emila Páleše, CSc., ve které se střetávají nejstarší duchovní tradice a moderní věda. Svým obsahovým záběrem monumentální práce, která nebourá dosavadní lidské poznání a cesty k němu, naopak je propojuje a objevuje tak smysluplný řád v pozadí dějin i člověka. Výsledkem desetiletí původního výzkumu je mj. objev 500letého cyklu v dějinách. Tento objev potvrdil i prof. Halberg, jeden z otců chronobiologie. Všem, kteří si kladou otázky po hlubším smyslu života, přináší kniha zároveň nesčetné inspirace.

(Celý text v dokumente PDF)

Jak zní hudba sfér?

Jak zní hudba sfér?

Emil Páleš
(Sféra 11-12/2018)

Řecký mudrc Pýthagorás jako první učinil objev, že hudební intervaly jsou vlastně matematické poměry délek strun či frekvencí. Libozvučné intervaly lze vyjádřit jako poměry malých celých čísel, na rozdíl od nelibozvučných. A každý interval má svou specifickou kvalitu – vyvolává jinou duševní náladu. Například poměr 5:4 tvoří velkou tercii, která je základem durové tóniny a způsobuje radost. O něco menší poměr 6:5 už tvoří malou tercii, mollovou tóninu a působí tesklivě, vyvolává smutek. Proč je tomu tak, to je dodnes záhadou a předmětem zájmu nejlepších neurovědců.

(Celý text v dokumente PDF)

Termíny a prihlášky

Termíny a prihlášky

                                    

  Stupeň     Termín     Miesto konania     Prihláška  
Anael 26.-29. septembra 2019 Zámok v Topoľčiankach
Samael 10.-13. októbra 2019 Kaštieľ v Mojmírovciach
Absolventi 24.-27. októbra 2019 Château Krakovany
Gabriel 21.-24. novembra 2019 Zámok v Topoľčiankach

Mravné poznanie ako úloha východnej Európy

Mravné poznanie ako úloha východnej Európy

Emil Páleš
(Česká konferencia, Kutná hora, 20. októbra 2018)

            Ako každá doba, aj tá naša potrebuje hrdinov, čo sa postavia drakovi. Len dnes musíme vedieť náš boj poňať duchovne, a nie fyzicky, aby sme ho mohli vybojovať. Sme v kultúrnej vojne. Každú pravdivú myšlienku, každý etický princíp musíme brániť ako pevnosť a hrad, ktorý nesmie prepadnúť nepriateľovi. Na to je potrebný meč jasného rozlišovania, kopija dobrej vôle a štít čistého cítenia, aby sme neboli napadnuteľní.

(Celý text v dokumente PDF)

Harmonogram prednášok

Harmonogram prednášok

 

Pezinok 24. marca 2019 14:45 Okultné korene nacizmu a profanácia árijskej idey. Dôsledky pre súčasnosť Dom kultúry, Holubyho 42
Plagát
Hodonín 31. marca 2019 17:17 Tajemné rytmy v dějinách. Nauka o andělech ve světle vědy Kulatá brána, Vrchlického 4
Nitra 5. apríla 2019 18:00 Zmysel súčasnosti Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Bratislava 11. apríla 2019 18:00 Vzkriesenie - tajomstvo Veľkej noci Sládkovičova 7
Plagát
Trnava 3. júna 2019 18:00 Tajomné rytmy v dejinách.
Náuka o anjeloch vo svetle vedy
Galéria Dary pre dušu, Štefánikova 5
Plagát
Praha 10. júna 2019 16:15 Smrt, zasvětitelka do nejzašších tajemství Česká akademie jógy, Jungmannova 9, Plagát
Plzeň 13. júna 2019 Nebude

Organizátor prednášku zrušil

Zastávka, Plagát
Plzeň 15. júna 2019

10:30

15:30

Historie se opakuje. Poučíme se? Existuje vůbec pokrok anebo se vše opakuje v cyklech?

V rámci
festivalu Avatar

 

 

 

Ako sa budúcnosť Slovanov zračí v umení

Ako sa budúcnosť Slovanov zračí v umení

Emil Páleš
(Fénix 7-8/2018)

Je pravda, že Slovania majú potenciál vytvoriť poslednú indoeurópsku kultúru? Svedčia o tom tri umelecké momenty: Prvým je vitálnosť, ktorú dobre vidieť z ohybnosti slovanských jazykov. Druhým je krása vo výtvarnom umení. A tretím je mravná fantázia v literatúre.

(Celý text v dokumente PDF)

Dějiny se opakují

Dějiny se opakují


Milan Vidlák v rozhovoru s Emilem Pálešem
(Šifra 6/2018)

Emila Páleše jsem poprvé potkal před lety na České konferenci v Kutné Hoře. Tehdy jsem si myslel, že je klasický intelektuál. Rozvážná mluva, pečlivé vážení slov, prodlevy mezi větami, a pokud není s větou spokojen, hledá, jak to říct ještě přesněji, ale jakmile najde ta správná slova, stojí za to. Vystudoval ostatně kybernetiku a vyučoval počítačovou lingvistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Komenského Univerzity v Bratislavě. Pět let byl vědeckým pracovníkem Slovenské akademie věd, kde vyvíjel umělou inteligenci - první počítačový model slovenského jazyka.

(Celý text v dokumente PDF)

Koktejl

Koktejl

Český rozhlas Ostrava, 9.11.2017

Čo je pravda? Ako vzniká osud a prečo sa dejiny opakujú v cykloch

Čo je pravda? Ako vzniká osud a prečo sa dejiny opakujú v cykloch

Emil Páleš
(Vitalita 2/2017)

V prvej a druhej časti nášho rozprávania sme si priniesli kamienky do obrazu, ktorý teraz dokončíme. Naše životy sú podmienené cyklickým striedaním kultúrnych vzorcov, ktoré oscilujú z extrému do extrému. V každej epoche pokladáme za samozrejmý a „racionálny“ iný obraz sveta a neuvedomujeme si, nakoľko je určovaný podprahovými štruktúrami kedysi chápanými ako anjeli a démoni. V čase vrcholiaceho idealizmu si ľudia ťukajú na čelo, ak počujú, že niekto pochybuje o existencii Boha. A v čase vrcholiaceho materializmu naopak, ak niekto v Boha verí. Jedna epocha sa čuduje druhej, ako mohli byť ľudia takí hlúpi. Skutočná pravda však býva v strede a každá epocha z nej vlastní len úlomky.

(Celý text v dokumente PDF)
 

Čo je pravda? Integrálna teória poznania a duševné zdravie

Čo je pravda? Integrálna teória poznania a duševné zdravie

Emil Páleš
(Vitalita 1/2017)

V predchádzajúcej časti som na príkladoch ilustroval, ako pracuje podvedomá myseľ a ako nás môže ovplyvňovať ten, kto pozná jej skryté mechanizmy. Veľmi znepokojujúcim aspektom je zistenie, že ľudské ego vždy všetko zbásni do súvislého a sebalichotivého príbehu, nech je to čokoľvek.

(Celý text v dokumente PDF)
 

Čo je pravda? Prečo bdejúc snívame a ako sa prebudiť do skutočnosti

Čo je pravda? Prečo bdejúc snívame a ako sa prebudiť do skutočnosti

Emil Páleš
(Vitalita 12/2016)

Psychológia a neuroveda 21. storočia odhaľujú tajomstvá, ktoré boli kedysi výlučným vlastníctvom zasvätencov a kúzelníkov. Jedným z takých tajomstiev je aj lucídny spánok. Je to schopnosť bdieť vo sne, ktorá bola dávno známa tajným školám. Tvorila prvý stupeň zasvätenia. Akademický svet ju však objavil až v 80. rokoch zásluhou Stephena LaBergea z univerzity v Stanforde. LaBergeovi oneironauti (snoplavci) komunikovali zo sna pomocou očných pohybov, pričom prístroj sledoval mozgové vlny a ukazoval, že naozaj snívajú. Dôkazy presvedčili odborníkov, ktorí dovtedy popierali bdelé snívanie ako ničím nepodložený okultný mýtus, že ide o skutočnú schopnosť.

(Celý text v dokumente PDF)

Zlato sa skúša ohňom, láska prekážkami a šťastie večnosťou

Zlato sa skúša ohňom, láska prekážkami a šťastie večnosťou

Emil Páleš
(Láv 2, 2016)

Čo je šťastie?

Šťastie nie je potešenie. Cítime, ako sa významovo líšia. Potešenie je niečo prechodné, povrchné. Šťastie je niečo hlboké, trvalé. Šťastie sa nedá oddeliť od pravých hodnôt.

(Celý text v dokumente PDF)

Každý musí nájsť svoju vlastnú Severku

Každý musí nájsť svoju vlastnú Severku

(Balans, máj 2016)

Vedec, filozof a sofiológ Emil Páleš ma od prvého okamihu zaujal šírkou svojich poznatkov o prírode, ľuďoch i dejinách a postupne aj ako človek, svojou osobnosťou. Svojich čitateľov a poslucháčov vychováva k schopnosti samostatného úsudku. „Každý musí nájsť svoju vlastnú hviezdu, ktorá ho vedie zvnútra“, hovorí. „Ako? Do poznania treba vrátiť celistvý prístup, usilovať sa o mravnú integritu osobnosti.“

(Celý text v dokumente PDF)

Európa spoločne proti islamizácii

Európa spoločne proti islamizácii

Emil Páleš
(Námestie SNP, Bratislava, 6. februára 2016)

Prihováram sa, ani nie tak proti islamu ako za to, aby bývalý kresťanský západ znovu našiel svoje dobré korene a mravnú silu. Skutočná cesta do budúcnosti vedie iba tadiaľ, kde sme za niečo; byť proti niečomu spojí ľudí vždy len dočasne a nakoniec prinesie viac zničeného než vytvoreného. Tento jemný rozdiel je podstatný.

(Celý text v dokumente PDF)

ČESKÁ KONFERENCIA - Duchovná identita Európy

ČESKÁ KONFERENCIA - Duchovná identita Európy

Kutná Hora, 21. novembra 2015

ČESKÉ KONFERENCE - Emil Páleš

Európska identita - výzvy a úlohy

Európska identita - výzvy a úlohy

Emil Páleš
(Česká konferencia, Kutná hora, 21. novembra 2015)

            V starodávnej orfickej poéme sa Zeus pýta bohyne Noci: ako má usporiadať svet tak, aby všetko bolo jedno a zároveň časti boli odlišné? A noc mu odpovedá: ukuj zlatú reťaz z éteru, čo mocným putom zviaže všetky veci. Jednotu pri zachovaní rôznosti si súdobá Európa vytýčila za svoj cieľ. Rozdelená a spustošená nacionalizmami po dvoch svetových vojnách hľadala mier a integráciu. Ale čo zjednocuje Európu? Čo je tá Diova zlatá reťaz?

(Celý text v dokumente PDF)

Drtinová Veselovský TV

Drtinová Veselovský TV

DVTV, Praha, 17. októbra 2015